Geirr Tveitt – Stovka lidových nápěvů z Hardangeru op. 151