Giovanni Benedetto Platti – Koncert pro cembalo a smyčce č. 6 A dur