Giuseppe Verdi – Othello: árie Desdemony “Mi parea…”