Giuseppe Verdi – Sicilské nešpory, předehra k opeře