Gustav Holst – Mars přináší válku (transkripce první části suity Planety pro dvoje varhany)