Heinrich Kaminski – Žalm 130 “Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir” pro čtyřhlasý sbor se sopránovým sólem