Henryk Górecki – Tři kusy ve starém stylu pro smyčcový orchestr