Igor Stravinskij – Abrahám a Izák. Posvátná balada pro bariton a komorní orchestr