Igor Stravinskij – Dvojitý kánon pro smyčcové kvarteto “In memoriam Raoul Dufy”