Igor Stravinskij – Petruška (burleskní scény o čtyřech obrazech)