Ilja Hurník – Koncert pro hoboj, smyčcový orchestr a klavír