Ilja Hurník – Letnice, pro dětský sbor na slova lidové poezie a biblické texty