Ilja Hurník – Missa vinea crucis, pro dětský sbor a orchestr/varhany