Isao Matsushita – Concerto č. 1 pro wadaiko a orchestr “Hi-ten-yu”