Jakub Rataj –  Fade no more (nová skladba na objednávku Pražského jara)