Jan Amos Komenský – Píseň Mojžíšova – Píseň Anny, Matky Samuelovy – Modlitba Jonášova v břiše velryby