Jan Amos Komenský – Písně z kancionálu: Požehnaný Bůh na věky; Dnes Kristus, král věčné slávy; Ach, mé nejdražší jmění; Nový den; Slunce zapadá za horu