Jan Hanuš – Český rok, cyklus dětských sborů op. 24