Jaroslav Křička – Jaro pacholátko, cyklus písní na slova čítanky “Ráno” op. 29