Jiří Antonín Benda – Mariánská kantáta pro sólový soprán, orchestr a varhany