Josef Boháč – Déšť na Bajkale, cyklus písní na slova sovětských básníků