Josef Páleníček – Poéma o člověku. Lidová kantáta pro sóla, smíšený, dětský a lidový sbor a orchestr