Josef Plavec – Sborové písně na slova H. Kohoutové