Karel Růžička – Magnificat “Dávné světlo”pro mezzosoprán, smíšený sbor a orchestr o sedmi částech