Karol Szymanowski – Koncertní předehra E dur op. 12