Klement Slavický – Ptačí rok, cyklus písní pro děrský sbor