Konstantin Heuer – peripety – dissolution (nová skladba na objednávku Pražského jara)