Ladislav Holoubek – Mladosť, cyklus piesní pre koloraturný soprán na básně Laca Novomeského