Leopold Koželuh – Skotské, irské a velšské písně P XXII:1: Duncan Gray came here to woo