Leopold Koželuh – Skotské, irské a velšské písně P XXII:1: The gloomy night is gathering fast