Lubomír Železný – Koncert pro flétnu, smyčce a klavír