Lubomír Železný – Koncert pro housle a orchestr č. 2