Maurice Ohana – Swan Song (Labutí píseň) pro dvanáct vokálních sólistů a cappella