Max Brod – Smrt a Ráj (na Franze Kafku) pro mezzosoprán a klavír