Max Reger – Tři chorální fantazie pro varhany op. 52