Mikuláš Schneider-Trnavský – Dětské sbory a capella