Milan Slavický – Ich dien, meditace pro komorní orchestr