Osvald Chlubna – Smyčcový kvartet č. 3 E dur op. 35