Otakar Jeremiáš – Směs národních písní pro dětský sbor a orchestr č. 2