Paul Hindemith – Koncertní hudba pro klavír, žestě a harfy