Pavel Bořkovec – Dechový kvintet pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot a lesní roh