Pavel Bořkovec – Rozmarné písně pro baryton a klavír na básně J. W. Goetha a Fr. Villona v překladu O. Fischera