Pavel Josef Vejvanovský – Večerní hudba (Sonata vespertina)