Pavel Trojan – Bylo nás pět. Opera – muzikál na libreto Marie Kronbergerové podle Karla Poláčka