Richard Wagner – Mistři pěvci norimberští, předehra k 3. dějství opery