Ruth Zechlin – Koncert pro varhany a orchestr “Pražský”