Samuel Barber – Zázračná láska: Variace na vytvořený tón