Sergej Prokofjev – 12 ruských lidových písní op. 104