Sergej Prokofjev – Alexandr Něvský. Kantáta pro mezzosoprán, smíšený sbor a orchestr op. 78