Sergej Prokofjev – Koncert pro housle a orchestr č. 1 D dur op. 19